De jaarlijkse sportinstuif tijdens de herfstvakantie is dit jaar volledig gewijd aan het voetbal

gelieve onderstaand het programma aan te treffen:

Sportinstuif2016