Beste Bezoekers /Gebruikers van SCC De Haveling.

Op 2 november tijdens de persconferentie zijn strengere regels aangekondigd

 

Het doel van deze regels is:  “de kans elkaar te besmetten te minimaliseren” en heeft dus ook gevolgen voor de activiteiten in De Haveling,

Onder betrekkelijk eenvoudige voorwaarden kunnen alle activiteiten doorgang vinden.

Maar wat betekent dit nu concreet voor ons?

 • Houd je aan de basisregels  (en blijf het “gezonde gedeelte” van je verstand gewoon gebruiken)
    • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
     Ook als u al geprikt bent.
    • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
     Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
    • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
    • Geef andere mensen geen hand.
    • Was vaak en goed uw handen.
    • Hoest en nies in uw elleboog.
    • Zorg voor frisse lucht in de binnen ruimte.

·         Toegangsbewijs vanaf 6 november verplicht voor 18 jaar+

    • Voor de groepen van 18 jaar+ moeten de bezoekers/deelnemers een geldige QR code
    • of een geldig vaccinatie boekje hebben om toegang te krijgen tot de activiteiten
    • E.e.a. onder verantwoordelijkheid van de hurende vereniging / docent

Voor onze relatief kleine groepen is dit betrekkelijk eenvoudig te organiseren, b.v.

 • maak gebruik van een ledenlijst / presentielijst op datum per keer.
 • Bij een geldige QR code per deelnemer vraag toestemming om bv met een sterretje de deelnemersnaam voor de volgende keer te markeren

Het gevolg is helaas dat er een klein percentage van de deelnemers jammer genoeg de toegang tot de activiteiten zal moeten worden ontzegd.

 

zie ook:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-eenvoudige-taal

 zie ook de brief van Foort van Oosten:

Loading...