De SGKa is een vrijwilligersorganisatie uit Geervliet en heeft als volledige naam:

Stichting  GEERVLIETSE Kern-activiteiten.

 

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het beheren en exploiteren van Het Sociaal Cultureel Centrum De Haveling in Geervliet. Deze gemeentelijke accommodatie wordt zonder subsidie in stand gehouden door de geweldige inzet van verenigingen, stichtingen, bedrijven, vrienden en de vele vrijwilligers die gebruik maken van deze voorziening.

Maar de stichting heeft een veel ruimere doelstelling:

De belangen en de leefbaarheid van de gemeenschap te behartigen en al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord, teneinde het voortbestaan van de gemeenschap te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap zo mogelijk te verbeteren.

.

samenstelling bestuur:

Voorzitter Rob Vermaas 0181-664493 +31-610215933
Penningmeester Frank Rietkerk 0181-662658 +31-622871314
Secretaris
Annette Schipper 0181-664197 +31-613570326
Bestuurslid Wout Blok 0181-662069 +31-644376075
Bestuurslid Angeligue Volmer
   

Persbericht: oktober 2007:

Na een periode van c.a. twee en een half jaar onzekerheid over het (voorlopige) voortbestaan van een belangrijke gemeentelijke voorziening in Geervliet is overeenstemming bereikt tussen de stichting Geervlietse Kernactiviteiten en de Gemeente.

De gemeente haalt haar beoogde bezuinigingen en de gebruikers behouden hun voorzieningen. Maar voortzetting van de exploitatie kan alleen met de medewerking van vrijwilligers, deze zullen de rest van het seizoen aan moeten tonen dat het Sociaal Cultureel Centrum De Haveling in goede handen is.

Persbericht: oktober 2012:

Het Sociaal Cultureel Centrum "De Haveling" is al jaren van de vrijwilligers en wordt geëxploiteerd door vrijwilligers.De uiteenlopende groep van gebruikers doen recht aan de naam sociaal cultureel centrum.De SGKa verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de gemeentelijke accommodatie gaat met het ondertekenen van deze overeenkomst een tweede termijn aan.

 

 

Stichting Geervlietse Kern-activiteiten