Als bestuur van de SGKa (o.a. beheer en exploitatie van De Haveling) willen we u op de hoogte stellen van de geplande werkzaamheden om het asbesthoudende dak van de Haveling te vervangen.

Bij de naam “asbestsanering” kunnen er bij u vanzelfsprekend vragen ontstaan over uw veiligheid, de maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.

Gelieve in de bijlage vast een beknopt overzicht aan te treffen van dit project.

Aanvullend op deze opsomming vinden we het van groot belang dat u in de gelegenheid wordt gesteld om u nader te informeren over deze werkzaamheden.

Namens:onderstaande organisaties nodigen wij u uit in De Haveling,

 • Vertegenwoordiging van de Gemeente Nissewaard
 • Vertegenwoordiging van de firma Forteck
 • Vertegenwoordiging van het bestuur van de SGKa

Op Maandag 14 oktober 2019 om 19:30 uur

De zaal is open om 19:00 uur, u bent van harte welkom

 

Bijlage I    Asbestsanering:

 

Er is een wettelijke verplichting om asbesthoudende daken te saneren voor het jaar 2024.

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbestdak.
 • U doet een sloopmelding om uw gemeente informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels)

 

 • Wie is de eigenaar van het Pand de Haveling?
  • De Gemeente Nissewaard
 • Wie is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Haveling?
  • De vrijwilligers van de SGKa
 • Wie is de gecertificeerde aannemer van dit project?

 

In juni 2018 heeft de SGKa de wens bij de Gemeente Nissewaard neergelegd om zonnepanelen op het dak van de Haveling te plaatsen.

De ruimte op het dak van De Haveling moet deels beschikbaar komen voor bewoners die om uiteenlopende redenen geen zonnepanelen op “hun eigen woning kunnen/mogen plaatsen”.

Mede om het bovenstaande te kunnen realiseren is het noodzakelijk om eerst het asbesthoudende dak op een correcte wijze te saneren.

 

Na een aantal overlegmomenten heeft de afdeling accommodaties het traject (samen met andere accommodaties van de Gemeente in Nissewaard) in werking gesteld.

Na het afregelen van budget, wettelijke maatregelen en de noodzakelijke procedurele afhandelingen is op 14 augustus 2019 opdracht verleend aan een gecertificeerde aannemer (Forteck).

Na overleg is gekozen voor een startdatum aan het begin van de herfstvakantie in deze regio te weten maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019.

Met dank aan het de S.B.O. een feestelijke maaltijd in De Haveling, Geervliet:

2019 06 24 SBO 019

 2019 06 24 SBO 0122019 06 24 SBO 0382019 06 24 SBO 0302019 06 24 SBO 0362019 06 24 SBO 005

voor een impressie:

foto's:impressie SBO maaltijd 2019

 

Met dank aan het bestuur van de SKG voor het organiseren van de Avond 4 Daagse in Geervliet:

2019 06Avond 4 daagse 007

Het mooie weer werkte mee aan een gezellig en sportief evenement.

 2019 06Avond 4 daagse 0002019 06Avond 4 daagse 0782019 06Avond 4 daagse 0922019 06Avond 4 daagse 0592019 06Avond 4 daagse 071

voor een impressie:

foto's:impressie avond 4 daagse 2019

 

Donderdag 28 maart heeft burgemeester Foort van Oosten in de Haveling kennis gemaakt met een aantal Geervlietse maarschappelijke organisaties.

2019 03 28 bezoek 008 2019 03 28 bezoek 0052019 03 28 bezoek 0012019 03 28 bezoek 0042019 03 28 bezoek 002

voor een kleine impressie:

foto's:impressie Bezoek 2019-03