Trainers, coaches en bestuurders opgelet!!!

 

In 2017 gaan de combinatiefunctionarissen aan de slag met verenigingsondersteuning in de vorm van trainingen.

Hiermee willen zij een positieve bijdrage leveren aan de verenigingen in de Gemeente Nissewaard.

Dit jaar wordt gestart met trainingen waar coaches, trainers, bestuurders zich GRATIS kunnen AANMELDEN.

Heeft u buiten deze trainingen thema’s, ontwikkelingen of vragen geef dit dan ook zeker door!

Uw vraag staat immers centraal.  

 

Het aanbod van trainingen:

1.1      Themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen (3 dagen)
1.2      Sporters met gedragsproblematiek ( 2 dagdelen)
1.3      Inzichten over trainerschap ( 1 dagdeel)
1.4      Themagericht trainen en coachen van pubers ( 3 dagdelen)
1.5      Sportief besturen
1.6      Trainers-sporters-Interactie  (2 dagen)
1.7      Trainen en coachen van jeugd met risico op overgewicht (2 dagdelen)
1.8      Trainen en coachen van jongeren met autisme (1 dagdeel)
1.9      Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (1 dagdeel)
1.10    Weerbaarheid voor trainers en coaches ( 2 dagdelen)
1.11    Omgaan met sportongevallen en sportblessures (3 dagdelen)
1.12    Sporters met een verstandelijke beperking (1 dagdeel)
1.13    Coach de Coach (2 dagdelen + praktijkbezoek)
1.14    Sportiviteit en respect (2 dagdelen)
1.15    Weerbaarheid voor arbitrage
1.16    Besturen met een visie (traject)
1.17    Lang leve de sportouder (1 dagdeel)
1.18    Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging)
1.19    Sport voor iedereen ( 2 dagdelen)

voor meer informatie over de trainingen download de bijlage.

Gedurende een periode van meer dan 20 jaar heeft Stichting Push in De Haveling de jongeren Soos begeleid.
Met de overgang naar de nieuwe Gemeente Nissewaard zijn per 1 januari 2017 deze activiteiten overgenomen door JOZ (Jeugd op Zuid).
Push en JOZ hebben gezamenlijk de afgelopen maanden gezorgd voor een soepele overdracht van het jeugdwerk in Geervliet.

De medewerkers van Push, Paul Deur en Olaf Bons vinden dat er bij een afscheid ook een kado past,
dus tijdens het 1 na laatste officiele bezoek aan De Haveling hebben zij een mooie cheque overhandigd.
Het bedrag van Euro 400,00 is bestemd voor ondersteuning van jeugdactiviteiten in Geervliet.
De Cheque is aangeboden aan het bestuur van de SGKa die gaat zorgdragen voor een goede bestemming van de Euro 400,00.

zie ook:  http://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/61734/afscheid-van-push-

Maar ook Eline van Hennik is in het zonnetje gezet door Paul en Olaf.

Als dank voor al haar vrijwilligerswerk op de vrijdagavonden een fraai bloemmetje en een cadeau bon

20161216 19524820161216 195249

Het laatste officiele bezoek van Push in de Haveling wordt een echte uitsmijter............


Op dinsdag 27 december wordt de sportzaal omgebouwd voor een echte lasergame locatie.
aanvang 14:00 uur bij de zaal aanmelden.

Scan 20161221

 

Wat een mooi weer op19 november tijdens de intocht van Sinterklaas!

een impressie van het feest via de link op de fotopagina: foto's_Sinterklaas 2016

http://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/60864/-video-magie-bij-sinterklaasfeest-in-geervliet-

 

Geervliet - Maandag 31 oktober, tussen 18.00 en 20.30 uur, vindt er een tweede informatieavond plaats over windpark Hartelbrug II. De avond wordt georganiseerd in De Haveling, Prinses Julianaplein 1 in Geervliet.

Tijdens deze avond wordt u breed geïnformeerd over het windpark en de daarmee samenhangende onderwerpen.

Dit gebeurt aan de hand van verschillende informatiestands.

Naast beide gemeenten, de DCMR en een vertegenwoordiging van de initiatiefnemer, zal ook Buren van Botlek een informatiestand hebben.

Bronnen

http://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/59747/informatieavond-over-windmolens

http://www.nissewaard.nl/afval-en-milieu/afval-en-milieu_to/informatieavond-31-oktober-windpark-hartelbrug-ii.htm

http://www.rotterdam.nl/hartelbrug2

 

Vanaf 18.00 uur zijn de deuren van De Haveling geopend en kunt u bij de verschillende stands informatie halen en uw vragen stellen.

Vervolgens vindt er om 19.00 uur een plenair deel plaats, waarbij mevrouw C. Mourik (wethouder Nissewaard), de heer P. Langenberg (wethouder Rotterdam) en de heer A. Deelen (plv. directeur DCMR) over dit windpark worden geïnterviewd door de gespreksleider van de avond.

Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van een aantal vragen.

Het plenaire deel duurt circa 30 minuten en wordt afgesloten met het maken van afspraken voor het vervolg.

Daarna kunt u uw weg vervolgen langs de informatiestands