Trainers, coaches en bestuurders opgelet!!!

 

In 2017 gaan de combinatiefunctionarissen aan de slag met verenigingsondersteuning in de vorm van trainingen.

Hiermee willen zij een positieve bijdrage leveren aan de verenigingen in de Gemeente Nissewaard.

Dit jaar wordt gestart met trainingen waar coaches, trainers, bestuurders zich GRATIS kunnen AANMELDEN.

Heeft u buiten deze trainingen thema’s, ontwikkelingen of vragen geef dit dan ook zeker door!

Uw vraag staat immers centraal.  

 

Het aanbod van trainingen:

1.1      Themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen (3 dagen)
1.2      Sporters met gedragsproblematiek ( 2 dagdelen)
1.3      Inzichten over trainerschap ( 1 dagdeel)
1.4      Themagericht trainen en coachen van pubers ( 3 dagdelen)
1.5      Sportief besturen
1.6      Trainers-sporters-Interactie  (2 dagen)
1.7      Trainen en coachen van jeugd met risico op overgewicht (2 dagdelen)
1.8      Trainen en coachen van jongeren met autisme (1 dagdeel)
1.9      Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (1 dagdeel)
1.10    Weerbaarheid voor trainers en coaches ( 2 dagdelen)
1.11    Omgaan met sportongevallen en sportblessures (3 dagdelen)
1.12    Sporters met een verstandelijke beperking (1 dagdeel)
1.13    Coach de Coach (2 dagdelen + praktijkbezoek)
1.14    Sportiviteit en respect (2 dagdelen)
1.15    Weerbaarheid voor arbitrage
1.16    Besturen met een visie (traject)
1.17    Lang leve de sportouder (1 dagdeel)
1.18    Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging)
1.19    Sport voor iedereen ( 2 dagdelen)

voor meer informatie over de trainingen download de bijlage.